BRANSOLETY Z ŻELAZA METEORYTOWEGO

Dwie bransolety, na które natrafiono w trakcie badań archeologicznych na cmentarzysku w Częstochowie-Rakowie w grobach nr 1 i 62, zostały wykonane z żelaza meteorytowego. Należą one do nielicznych zabytków tego rodzaju znalezionych na ziemiach polskich, do których można jeszcze zaliczyć: siekierkę żelazną z miejscowości Wietrzno (pow. krośnieński) i być może siekierkę żelazną z Jezierzyc Małych (pow. strzeliński). Wszystkie te przedmioty datowane są na wczesną epokę żelaza.

W grobie szkieletowym nr 1 (zachowanym w Rezerwacie) odkrytym w roku 1960, natrafiono na pochówek mężczyzny. Na jego prawej ręce znajduje się bransoleta otwarta (kopia w grobie, oryginał na wystawie w gablocie) o przekroju okrągłym, grubości 0,63 cm i średnicy 7,5 cm, ze stykającymi się końcami, wykonana z żelaza meteorytowego (ataksytu) o dużej zawartości niklu 18,25%.

W grobie ciałopalnym podwójnym nr 62, odkrytym w roku 1961, natrafiono na spalone kości kobiety oraz dziecka. W obiekcie tym znajdowała się bransoleta otwarta (prezentowana na wystawie w gablocie) z pręta żelaznego o przekroju płasko-wypukłym, grubości 0,8 x 0,45 cm i średnicy 7 cm, ze stykającymi się, zwężającymi końcami. Bransoleta wykonana została z żelaza meteorytowego o zawartości niklu 12,47%.