BRĄZOWY GROCIK STRZAŁY

W grobie szkieletowym nr 59 pochowano mężczyznę, między żebrami którego odkryto część strzały – brązowy grocik z zadziorami, do strzały. Być może rana nim zadana była przyczyną jego śmierci. Jest to jedyny grocik, na który natrafiono na cmentarzysku w Częstochowie-Rakowie.