WŁODZIMIERZ BŁASZCZYK

Badaczem cmentarzyska i inicjatorem budowy Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie-Rakowie był Włodzimierz Błaszczyk (1929–1989) - archeolog, muzeolog, dyrektor placówek muzealnych w Będzinie, Częstochowie, Poznaniu i Gliwicach. W latach 1960 i 1961 prowadził prace archeologiczne na birytualnym cmentarzysku kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w częstochowskiej dzielnicy Raków. Był inicjatorem budowy pawilonu Rezerwatu, prezentującego fragment tego interesującego stanowiska, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w 1965 roku. W tym samym roku opublikował pierwszy „Rocznik Muzeum w Częstochowie”, zamieszczając w nim zbiorowe opracowanie wyników badań cmentarzyska.