TRANSPORT

Do przewozu ludzi i ładunków służyły konie i prawdopodobnie woły, które zaprzęgano do wozów o kołach tarczowych lub szprychowych. Z Biskupina pochodzą dwie osie wykonane z drewna oraz fragmenty drewnianego, tarczowatego koła wozu. Wśród znalezisk kultury łużyckiej spotykamy także modele wózków oraz elementy rzędu końskiego i rysunki na naczyniach świadczące, że konie wykorzystywano również do jazdy wierzchem.
Z transportem wodnym związane były łodzie - dłubanki, wyrabiane z całych pni drzew i poruszane wiosłami. Przez tereny zasiedlone przez plemiona kultury łużyckiej przebiegały różne szlaki komunikacyjne, zarówno lokalne, jak i dalekosiężne. Szlak o największym znaczeniu prowadził od Adriatyku poprzez dorzecze środkowego Dunaju, a dalej wzdłuż Moraw przez Bramę Morawską, dorzecze Odry do wybrzeży Bałtyku. Inny ważny szlak wiodący z południa na północ przechodził przez przełęcze karpackie, Bramę Przemyską i łączył dorzecze górnej Cisy z dorzeczem górnego Dniestru i Sanu. Szlaki umożliwiały napływ obcych wyrobów i rozprzestrzenianie się wpływów z innych kręgów kulturowych. Ludność kultury łużyckiej, w szczególności grupy śląskiej, była zainteresowana rozwojem wymiany handlowej z obszarami zajętymi przez kulturę halsztacką, z których sprowadzano m.in. naczynia brązowe, zapinki, klamry do pasa, przybory toaletowe, siekierki żelazne z bocznymi występami i nieliczne miecze. Pod wpływem halsztackim produkowano ceramikę malowaną i grafitowaną, wytwarzano szpile z łabędzią szyjką oraz bransolety z kulkowato zgrubiałymi końcami. Poznano nowy surowiec do wyrobu przedmiotów – żelazo. Pojawiły się związane z kultem słońca motywy zdobnicze, takie jak przedstawienia tarczy słonecznej i trykwetrów. Za wpływami halsztackimi przemawiają również występujące na niektórych cmentarzyskach groby o konstrukcji komorowej. Natomiast w północnej strefie kultury łużyckiej potwierdzone jest przez znaleziska wyrobów brązowych oddziaływanie ze strony kultury nordyjskiej. Niewątpliwie zajmowano się handlem bursztynem, który znad wybrzeży Bałtyku przez tereny zamieszkiwane przez plemiona kultury łużyckiej, docierał na południe Europy.