O projekcie

Projekt „Modernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeologicznym” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Częstochowy

W projektach graficznych Platformy Informacyjnej, przewodnika "Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie", na planszach wystawy oraz w materiałach promocyjnych powstałych do projektu takich jak plakaty, banery, pocztówki, zakładki, logotyp i inne drobne pamiątki wykorzystano piktogramy z ekslibrisów Włodzimierza Ściegiennego, które stworzył z myślą o Rezerwacie, i które obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum Częstochowskiego.
Rysunki obiektów grobowych zawarte w przewodniku i na Platformie Informacyjnej wykonano na bazie archiwalnej dokumentacji z lat 1960–1961.

 

Zespół realizujący projekt

Scenariusz:
Magdalena Wieczorek-Szmal
Maciej Kosiński
Gerta Bielińska

Aranżacja:
Gerta Bielińska

Współpraca merytoryczna:
prof. dr hab. Wojciech Blajer
dr Wojciech Borkowski

Autorzy tekstów Platformy Informacyjnej, przewodnika audio:
Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Gerta Bielińska

Projekt i wykonanie Platformy Informacyjnej:
Skład Wzorów / www.skladwzorow.pl

Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, takich jak: plakaty, banery, zaproszenie, pocztówki, zakładki:
Skład Wzorów / www.skladwzorow.pl

Opracowanie graficzne ulotki:
Matylda Ślosarska

Fotografie:
Jacek Wrześniak
Archiwum Muzeum Częstochowskiego
Zdzisław Sowiński
Maciej Kosiński

Redakcja językowa i korekta:
Katarzyna Jezierska

Makieta tyflograficzna (dla niewidomych i słabowidzących):
Jacek Borkowski

Konsultacje dotyczące usprawnień dla osób niewidomych i słabowidzących: Iwona Bołtuć, Ilona Juszczyk

Zapis alfabetem Braille'a: Ilona Juszczyk

Kopie, repliki: Waldemar Duszka, Paweł Kijeński, Witold Migal, Agnieszka Wieloch

Projekt i skład plansz wystawy:
Matylda Ślosarska

Tekst przewodnika audio czytają:
Janusz Jadczyk
Katarzyna Ozimek

Realizacja przewodnika audio:
Przemysław Januszko

Ekspertyza konserwatorska:
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Konserwacja zabytków metalowych:
Władysław Weker

Modernizacja oświetlenia:
Biuro Techniczno-Handlowe TechnoLight Tomasz Matkowski

Współpraca przy realizacji projektu: AP4U Michał Sotomski, ARCHEOPROJEKT, Drukarnia Garmond, Mariusz Grzyb, JM MebelSystem, Anna Paleczek-Szumlas, pracownicy Działu Gospodarczo-Technicznego, Monika Świerczewska, Wiesława Zwolska, Janusz Zwolski

Przewodnik – publikacja drukiem

Dyrektor Muzeum Częstochowskiego:
Janusz Jadczyk

Autorzy tekstów:
Maciej Kosiński
Magdalena Wieczorek-Szmal
Gerta Bielińska

Współpraca merytoryczna:
prof. dr. hab. Wojciech Blajer
dr Wojciech Borkowski

Fotografie:
Jacek Wrześniak
Archiwum Muzeum Częstochowskiego

Opracowanie graficzne:
Skład Wzorów / www.skladwzorow.pl
Redakcja językowa i korekta:
Katarzyna Jezierska

Tłumaczenia:
SLAVIS Technical Translations

Wydawca
Muzeum Częstochowskie
al. Najświętszej Maryi Panny 47
42-217 Częstochowa
tel. 34 360 56 61
www.muzeumczestochowa.pl

ISBN 978-83-601287-8-7

Kopiowanie i powielanie całości lub fragmentów materiałów zawartych na Platformie Informacyjnej pod adresem www.rezerwat.muzeumczestochowa.pl bez zgody Muzeum Częstochowskiego jest zabronione.