przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 1

SZKIELETOWY / MĘSKI

Przykryty był dwiema warstwami bruku z kamieni wapiennych i nielicznych granitowych (obecnie ułożonych obok grobu), zalegających na głębokości od 20 do 45 cm od powierzchni gruntu. Pośród kamieni natrafiono na skorupy z rozbitych naczyń ceramicznych. W jamie grobowej na głębokości 78 cm znajduje się częściowo zachowany szkielet mężczyzny, który zmarł w wieku dojrzałym (maturus, 30–50 lat). Do grobu został złożony w pozycji wyprostowanej na wznak, wzdłuż osi północ–południe, z głową skierowaną ku południowi.