przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 2

SZKIELETOWY / MĘSKI

Przykryty był warstwą bruku z kamieni wapiennych i nielicznych granitowych (obecnie ułożonych obok grobu), która pojawiła się na głębokości 20 cm od powierzchni gruntu. Wśród kamieni bruku natrafiono na skorupy z rozbitych naczyń ceramicznych. Na poziomie 85 cm znajduje się obstawa jamy grobowej z kamieni granitowych. W jamie grobowej widoczne są resztki źle zachowanego szkieletu mężczyzny, który zmarł w wieku dojrzałym (maturus, 30–50 lat). Do grobu został złożony w pozycji wyprostowanej na wznak, wzdłuż osi północ–południe, z głową skierowaną ku południowi.