przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 3

NIEOKREŚLONY / ZNISZCZONY

Na głębokości 50 cm znajdują się kamień oraz ułamki czerpaka. W obiekcie brak materiału kostnego.

Wyposażenie:

Ceramika:

1. Fragmenty czerpaka profilowanego.