przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 5

SZKIELETOWY / MĘSKI

Przykryty był warstwą bruku z kamieni wapiennych i nielicznych granitowych (obecnie ułożonych obok grobu), która pojawiła się na głębokości 24 cm od powierzchni gruntu. W jamie grobowej na głębokości 71 cm znajduje się słabo zachowany szkielet mężczyzny zmarłego w wieku młodzieńczym (juvenis, 15–20 lat). Do grobu został złożony w pozycji wyprostowanej na wznak, wzdłuż osi północ–południe, z głową skierowaną ku południowi.