przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 6

SZKIELETOWY / ŻEŃSKI

Przykryty był warstwą bruku z kamieni wapiennych (obecnie ułożonych obok grobu), która pojawiła się na głębokości 29 cm od powierzchni gruntu. W jamie grobowej na głębokości 80 cm znajduje się częściowo zachowany szkielet kobiety zmarłej w wieku dojrzałym (maturus, 30–50 lat). Do grobu została złożona w pozycji wyprostowanej na wznak, wzdłuż osi północ–południe, z głową skierowaną ku południowi.