przewodnik po cmentarzysku

GRÓB NR 8

SZKIELETOWY / ŻEŃSKI

Przykryty był warstwą bruku z kamieni granitowych i wapiennych (obecnie ułożonych obok grobu), która pojawiła się na głębokości 32 cm od powierzchni gruntu. Wśród kamieni bruku natrafiono na ułamki garnka. W jamie grobowej na głębokości 71 cm znajduje się źle zachowany szkielet kobiety zmarłej w wieku dorosłym (adultus, 20–30 lat). Do grobu została złożona w pozycji wyprostowanej na wznak, wzdłuż osi północ–południe, z głową skierowaną na południe.