ARCHIWALNA DOKUMENTACJA

Prezentowane zdjęcia pochodzą z Archiwum Muzeum Częstochowskiego. Wykonano je w trakcie badań wykopaliskowych na cmentarzysku w Częstochowie-Rakowie w roku 1960. Można na nich zobaczyć groby nr 1-18 tuż po ich odkryciu. Pochówki znajdują się obecnie na zachowanej części cmentarzyska w Rezerwacie Archeologicznym.